מגוון עיסקאות שנסגרו על ידינו

 
 


תחנת הדלק תפוז

השכרת המגרש באזור התעשיה עפולה , השייך לבעלים פרטיים שמסרו את הנכס לטיפול משרדינו.

המגרש הושכר לחברת הדלק תפוז ,חוזה ל 25 שנה .

העיסקה בוצעה על ידי בעל המשרד אליהו בן ששון.


 
 

מכירת מגרש ביעוד למגורים.

מגרש טאבו פרטי ,בגודל של כ 22 דונם המיועד לבנייה עתידית ,היה שייך לבעלים פרטיים שמסרו את המגרש לטיפול משרדינו.

המגרש נמצא בתוך תוכנית אב מאושרת צפיי הגעה הפיתוח תוך כ 6 שנים.

העיסקה בוצעה על ידי בעל המשרד אליהו בן ששון.


 
 

 מכירת  דירת 4 חדרים ברחוב העליה 52/6 עפולה.

דירת 4 חדרים בנין עם מעלית מרפסת שמש מחסן וחניה.

הדירה נמכרה על ידי בעלת המשרד רויטל בן ששון ,בתקופה של 45 יום מרגע קבלת הנכס לטיפול המשרד.


 
 

מכירת מגרש ביעוד לבנייה.

מגרש טאבו פרטי ,בגודל של כ 12 דונם ביעוד לבנייה עתידית מתחם C1 ,היה שייך לבעלים פרטיים שמסרו את הנכס לטיפול המשרד .

צפיי בנייה כ 6 שנים.

העיסקה בוצעה על ידי בעל המשרד אליהו בן ששון.


 
 

  מכירת  דירת 3 חדרים ברחוב שרת 62 א.

דירת 3 חדרים בקומה שלישית בנין חדיש מעלית מרפסת שמש מחסן חניה.

הנכס נמסר על ידי בעל הנכס לטיפול משרדינו ונמכר על ידי בעל המשרד אליהו בן ששון.


 
 

 מכירת דירת 5 חדרים ברחוב נורדאו.

דירת 5 חדרים בנין מעלית ומרפסת שמש מחסן וחניה בקומה ראשונה.

הנכס נמסר לטיפול משרדינו על ידי בעלי הנכס .

הנכס נמכר על ידי בעלת המשרד רויטל בן ששון.


 
 

מכירת בית קרקע ברחוב העליה 50 .

מכירת בית קרקע ברחוב העליה 50 עפולה.

הנכס נמסר לטיפול משרדינו על ידי בעלי הנכס.

ונמכר על ידי בעלת המשרד רויטל בן ששון


 
 

מכירת מגרש לבנייה רוויה ברחוב בני ישראל.

מכירת מגרש טאבו פרטי ,בגודל של כ 1,8 דונם מיועד לבנייה מיידית של 30 יח"ד.

העיסקה בוצעה על ידי בעל המשרד אליהו בן ששון.


 
 

 מכירת בית קרקע ברחוב הגן 5  עפולה.

מכירת בית קרקע בשכונת שיכון הפועלים אזור יוקרתי בית בנויי 270 מ"ר מגרש 630 מ"ר.

העיסקה בוצעה על ידי המשרד.


 
 

מכירת מגרש ביעוד למרכז עסקים ראשי.

מכירת מגרש טאבו פרטי ,חזיתי לכביש שדרות יצחק רבין מיועד למרכז עסקים ראשי .

הנכס נמסר לטיפול המשרד על ידי בעל הנכס.

העיסקה בוצעה על ידי בעל המשרד אליהו בן ששון.


 
 

מכירת מגרש ביעוד לבנייה עתידית.

מכירת מגרש טאבו פרטי ,בגודל של דונם במושה מיועד לבנייה עתידית צפיי להגעת הפיתוח תוך כ 14 שנים.

הנכס נמסר לטיפול המשרד על ידי בעלי הנכס.

העיסקה בוצעה על ידי בעל המשרד אליהו בן ששון.


 
 

 מכירת 66 דונם ביעוד לבניה עתידית.

מכירת מגרש טאבו פרטי ,בגודל של כ 66 דונם ביעוד לבניה עתידית במתחם D3 בתוך תוכנית המתאר המאושרת ,צפי שלבי מימוש התוכנית כ 14 שנים

העסקה בוצעה על ידי בעל המשרד אליהו בן ששון


 
 

מכירת מגרש  11 דונם ביעוד לבניה עתידית.

מגרש 11 דונם טאבו פרטי נמצא במחתם C3 ,בתוך תוכנית המתאר המאושרת ,צפי שלבי מימוש התוכנית ביצוע כ 4 שנים.

העסקה בוצעה על ידי בעל המשרד אליהו בן ששון


 
 

מכירת מגרש ברחוב שלום עליכם בעפולה.

ביצוע עסקת קומבינציה במגרש לבניה רוויה ברחוב שלום עליכם ,אזור מבוקש במרכז העיר.

עסקה בוצעה על ידי בעל המשרד אליהו בן ששון .

 
 

 מכירת מגרש ברחוב שלום עליכם בעפולה.

מכירת מגרש בעסקת קומבינציה ברחוב שלום עליכם ,אזור מבוקש במרכז העיר.

עסקה בוצעה על ידי בעל המשרד אליהו בן ששון.


 
 

 מכירת מגרש ברחוב הלוטם בשכונה הצפון מערבית בעפולה.

מכירת מגרש פרטי בגודל של 2,1 דונם מחולק ל 3 מגרשים לדו משפחתי ,מיקום יוקרתי בשכונה

העסקה בוצעה על ידי בעל המשרד אליהו בן ששון.


 
 

מכירת מגרש חקלאי כ 54 דונם חלקה בשלמות.

מכירת מגרש חקלאי פרטי שהיה שייך לשלושה שותפים שונים ,ולשני חברות שונות נמסר לטיפול המשרד.

העסקה בוצעה תוך שבוע ימים מיום קבלת הנכס לטיפול על ידי אליהו בן ששון.

 העסקה בוצעה על ידי  בעל המשרד אליהו בן ששון המומחה במכירת מגרשים מכל הסוגים באזור עפולה והסביבה.

העסקה בוצעה בשנת 2011 .


 

מכירת מגרש 66 דונם ביעוד עתידי בתוכנית ג/12567.

מכירת מגרש כ 66 דונם נמצא בתוך התוכנית המאושרת לפיתוח מספר ג'12567  מספר חלקות באותו הגוש צמודות ברצף ,העסקה בוצעה על ידי אליהו בן ששון המומחה למכירת מגרשים באזור עפולה העסקה בוצעה בשנת 2011. 


 

מכירת מגרש  בגודל כ 18 דונם ביעוד עתידי בתוכנית ג/12567 .

מכירת מגרש בגודל 18 דונם הנמצא בתוך תוכנית ג/12567 יעוד עתידי לבניה העסקה בוצעה על ידי אליהו בן ששון המומחה למכירת מגרשים באזור עפולה. עסקה בוצעה בשנת 2011 .


 

מכירת מגרש בגודל 2,7 דונם בשכונה 

הצפון מערבית עפולה.


מכירת מגרש בגודל 2,7 דונם טאבו פרטי בשכונה הצפון מערבית בעפולה העסקה בוצעה על ידי אליהו בן ששון המומחה למכירת מגרשים בעפולה בוצעה בשנת 2011 כיום כבר בנויים על המגרש 3 דו משפחתי חלקם מאוכלסים.